Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie zajęć hipoterapii, w ramach realizowanego projektu pn.: „W RODZINIE NAJLEPIEJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dotyczące zajęć hipoterapii: TUTAJ