Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
  • Radosna dziewczynka na tle zielonej trawy i drzew oraz logo PCPR z informacjami adresowymi PCPR.
  • Loga Centrum Usług Społecznych.

Aktualności

Nagroda za Centrum Usług Społecznych!

Rozmiar czcionki:

     Powiat Sieradzki został laureatem konkursu „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” za rok 2018, zajmując II miejsce w kategorii „Samorząd przyjazny rodzinie”. Organizatorzy wyróżnili również rodzinę zastępczą z naszego powiatu – Annę i Grzegorza Świtałów ze Złoczewa.

     Z okazji X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury spotkali się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych, a także wyróżnione rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z województwa łódzkiego. W gronie tym znalazła się również delegacja Powiatu Sieradzkiego: wicestarosta Marek Kanicki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Marcińczak, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach Agata Janiak oraz pracownik socjalny z PCPR Justyna Wieczorek.

Na spotkaniu organizatorzy z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi podsumowali konkurs o nagrodę marszałka województwa łódzkiego „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” w kategoriach „Samorząd przyjazny rodzinie” i „Przedsiębiorca/organizacja przyjazny/przyjazna rodzinie”. Ponadto wyróżnili rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Wśród nagrodzonych samorządów znalazł się Powiat Sieradzki, doceniony za projekt pod nazwą Centrum Usług Społecznych. – Chodzi o zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkających w powiecie sieradzkim. Usługi te realizujemy częściowo w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, a częściowo poza nim – wyjaśnia Krystyna Marcińczak.

CUS proponuje usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (w domu beneficjenta) oraz krótkookresowy pobyt wytchnieniowy, usługę transportową, klub seniora i specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego. Ponadto w ramach CUS realizowane jest poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

– Projekt powstał w sieradzkim PCPR. Placówka ta, jako jedna z jednostek Powiatu Sieradzkiego, jest tu wiodąca. Ponadto CUS realizują cztery podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu, sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – wymienia wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

Realizacja projektu CUS rozpoczęła się 1 grudnia 2017 r. i potrwa do końca kwietnia 2020. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne)

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16