Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
 • Dłonie odciśnięte kolorową farbą z elementami radosnymi przypominające wiosenną łąkę oraz logo PCPR.
 • Loga Centrum Usług Społecznych.

Aktualności

RODO - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu

Rozmiar czcionki:

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 318 (sekretariat)
Tel. 43 822 03 69, 43 822 05 01 wew. 318
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych osobowych:

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Tel. 505 896 828
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • karty parkingowej na postawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

 • warunkiem wydania orzeczenia / legitymacji/ karty parkingowej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu LUB
 • dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wniosku/ załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profi