Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
 • Dłonie odciśnięte kolorową farbą z elementami radosnymi przypominające wiosenną łąkę oraz logo PCPR.
 • Loga Centrum Usług Społecznych.

Aktualności

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rozmiar czcionki:

Rodziną zastępczą mogą być małżeństwa lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • Dają gwarancję należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej.
 • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona.
 • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.
 • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
 • Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.