Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
  • Radosna dziewczynka na tle zielonej trawy i drzew oraz logo PCPR z informacjami adresowymi PCPR.
  • Loga Centrum Usług Społecznych.

Zarządzenie w sprawie zmian dofinansowania ze środków PFRON

Rozmiar czcionki:

Zarządzenie Nr 13/2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie zmian zasad udzielania w 2016 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w zakresie zadań realizowanych przez powiat sieradzki, dotyczących rehabilitacji społecznej.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 926), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694) zarządza się, co następuje:

§ 1


W załączniku do Zarządzenia Nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 04 kwietna 2016 r. „Zasady udzielania w 2016 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w zakresie zadań realizowanych przez powiat sieradzki, dotyczących rehabilitacji społecznej” wymienionych w art. 35a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się § 5, który otrzymuje brzmienie:
„Składane wnioski o dofinansowanie zadań w ramach § 1 - 4 rozpatrywane będą przy zachowaniu ustalonych zasad, zgodnie z kolejnością wpływu kompletnej dokumentacji”.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 04 kwietnia 2016 r.

 

Szczególy z załączniku: Zarządzenie Nr 13/2016