Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że z dniem 30 listopada 2018r. upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2019 r., o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 lipca 2018r. weszła w życie ustawa o specjalnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

     PCPR w Sieradzu informuje, że Rada Powiatu Sieradzkiego podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON oraz [...] ...

czytaj dalej