Zarządzenie Nr 8/2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 04 kwietnia 2016 roku


w sprawie ustalenia zasad udzielania w 2016 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w zakresie zadań realizowanych przez powiat sieradzki dotyczących rehabilitacji społecznej.

Szczegóły w załączniku: Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku

PROGRAM

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

2016 ROK

finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje o przystąpieniu przez Powiat Sieradzki do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ.

 

134

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), osoba niepełnosprawna głuchoniema oraz głuchoniewidoma może skorzystać z dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika osoby niepełnosprawnej.

Informacje ogólne.

Turnus rehabilitacyjny - oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez: nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.