Dane kontaktowe

ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz,
tel. / fax 043 8296010
E-mail:
Powiat sieradzki, woj. łódzkie
NIP: 827-21-56-743, REGON 100078074

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Informacje o placówce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu jest placówką dziennego pobytu dla osób które są niezdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, bez możliwości korzystania z innych form opieki, potrzebujące pielęgnacji i opieki innych osób i niewymagające leczenia szpitalnego. Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 uczestników, zapewniający oparcie społeczne osobom:

 • upośledzonym umysłowo
 • chorym psychicznie
 • wykazującym zakłócenia czynności psychicznych zaliczanych do zaburzeń psychicznych

 Rodzaje zajęć prowadzone przez ŚDS

Placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne obejmujące: 

 • ćwiczenia samoobsługi,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • działania edukacyjne
 • różnorodne formy terapii zajęciowej
 • rehabilitację ruchową
 • psychoterapię
 • trening zaradności życiowej
 • rozwijanie umiejętności spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie zainteresowań
 • poradnictwo socjalne

Placówka umożliwia skorzystanie z gorącego posiłku oraz dojazd na zajęcia.