Dziewczynka4

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERADZU POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA

FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA.

 

Osoby zainteresowane organizacją wyżej wymienionych form pieczy zastępczej nad dziećmi, zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu /43/ 827-18-07 lub /43/ 822-43-77 oraz w siedzibie PCPR - Sieradz, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 211.