Powiat Sieradzki zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim umowę o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – Umowa Nr 16/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. na kwotę 108.120,00 zł.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2024

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie zasad przyznawania w 2024 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej, promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Już jesteś?”, realizowanej przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

Szczegóły dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie www.juzjestem.info.

_____Światowy dzień adopcji obchodzony jest od ponad 20 lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który sam wzrastał w rodzinie adopcyjnej. Zainicjował propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day.

_____Ten dzień jest okazją do popularyzacji idei adopcji w społeczeństwie jako możliwości tworzenia rodziny dla potrzebujących dzieci.

DŁOŃ - SYMBOL POMOCY A UŚMIECH OZNACZA RADOŚĆ

Razem symbolizuje "radość z nowej rodziny"

DŁOŃ - SYMBOL POMOCY A UŚMIECH OZNACZA RADOŚĆ

ICON PDF