ZARZĄDZENIE  Nr  1 /2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

         z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie  zasad przyznawania w 2023 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Dziewczynka4

30 września 2021 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie dla osób, które w naszym powiecie sprawują funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinny dom dziecka.

     29 maja br. na terenie tarasu Restauracji Przystań nad Wartą w Sieradzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Moja rodzina- mój dom" organizowanego przez naszą instytucję. Głównym celem konkursu była integracja rodzin zastępczych, rozwój kreatywności, doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych oraz refleksje dotyczące więzi z najbliższą rodziną.