naglowek-550x110.png

     W dniach od 07.10.2019r. do 21.10.2019r., przeprowadzone było rozeznanie rynku w zakresie wykonania usługi obejmującej realizację szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim.

     Wysłano zaproszenie do składania ofert do 10 potencjalnych wykonawców. Do dnia 21.10.2019r., do godz. 15:30 zostały złożone 3 oferty cenowe na realizację zamówienia.

     W wyniku analizy wybrano ofertę : mgr Marii Lewandowskiej i mgr Beaty Szewczyk