Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż z dniem 9 września 2022r. rusza II termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem przygotowanej przez PFRON platformy internetowej: System Obsługi Wsparcia (SOW).

Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przypomina, że do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przypomina, że z dniem 31 marca 2022 roku upływa termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ICON PDF

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż z dniem 10 września 2021r. rusza II termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem przygotowanej przez PFRON platformy internetowej: System Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.
    Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2021r.