Regulamin do pobrania z poniższego załącznika.

Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR XVI/114/2012 RADY  POWIATU  SIERADZKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu