pfron

 

Uwaga! 1 sierpnia rusza kolejna tura programu samochodowego

 

Informujemy, iż czwarta tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59.
        
Beneficjentem programu może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

  • przez teletransmisję danych;
  • w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

kontakt z Oddziałem Łódzkim PFRON: tel.: 42 20 50 100, 42 20 50 103

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce – Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie.

Logo PFRON Logo zajęcia klubowe WTZ

Kolejny nabór wniosków w programie
„Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2024r. do dnia 15 czerwca 2024 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.


W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43 827 18 07.

Logo PFRON

Zaproszenie do ogólnopolskiego badania dotyczącego potrzeb osób
z niepełnosprawnościami


_____Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje ogólnopolski projekt badawczy dotyczący potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

_____Głównym celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym badaniom dostarczone zostaną również rekomendacje w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu ich potrzeb.

Zarządzenie Nr 13/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 19.04.2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 08.02.2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.


Zarządzenie - tekst w formacie PDF Zarządzenie Nr 13/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 19.04.2024 roku

Logo Pfron SAM 

Skontaktuj się z PCPR i skorzystaj z dopłaty do mieszkania bez barier!

 

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie mieszkania

  • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu?

  • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego?