Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
 • Radosna dziewczynka na tle zielonej trawy i drzew oraz logo PCPR z informacjami adresowymi PCPR.
 • Loga Centrum Usług Społecznych.
 • Regionalny interwencyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pogadajmy
 • Napis w zielonym kolorze Centrm dla Rodziny

Domy Pomocy Społecznej

Rozmiar czcionki:

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Informacje ogólne

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.  

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu  w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

Domy pomocy społecznej funkcjonujące NA terenie Powiatu Sieradzkiego

Na terenie Powiatu Sieradzkiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu z filiami w Witowie i Rożdżałach
 • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu (ul. Dominikańska 16)

Starosta Sieradzki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje  nadzór nad ich działalnością.

Wszystkie  nasze domy posiadają stałe zezwolenie na prowadzenie.  

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

Biskupice 72                                                             

98-210 Sieradz 2

tel/fax.: (43) 827-46-95

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: DPS Biskupice

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Placówka dysponuje 100 miejscami.    

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU (UL. ARMII KRAJOWEJ 34) Z FILIĄ W WITOWIE I ROŻDŻAŁACH

ul. Armii Krajowej 34

98-200 Sieradz

tel. (43) 827-69-80

fax.: (43) 827-96-74

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: DPS Sieradz

Filia w Witowie 

Witów 99

98-260 Burzenin

tel.: (43) 821-40-11

Filia w Rożdżałach

Rożdżały 7

98-290 Warta

tel.:(43) 829-68-57
fax: (43) 829-67-02

Dom Pomocy Społecznej  w Sieradzu przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, natomiast filia w Witowie przyjmuje osoby przewlekle psychicznie chore a filia w Rożdżałach osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie z oddziałem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.  Placówka w Sieradzu dysponuje 378 miejscami: w tym 231 miejsc w Sieradzu, 40 miejsc w Witowie i 107 miejsc w Rożdżałach. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU (UL. DOMINIKAŃSKA 16)

ul. Dominikańska 16

98-200 Sieradz

tel/fax: (43) 822-38-39 

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektulanie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Placówka dysponuje 35 miejscami. DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek  SJK  w Sieradzu.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

W 2020r. na podstawie Zarządzenia Nr 9/2020 Starosty Sieradzkiego z dnia 27 stycznia 2020r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 766 z dnia 31 stycznia 2020r.)  średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej  na terenie powiatu sieradzkiego przedstawia się następująco:

 • w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz) – w wysokości 3.917,37 zł;
 • w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2)  – w wysokości 4.031,38 zł;
 • w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu (ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz)  – w wysokości 3.977,43 zł.