Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Jesteś cudzoziemcem w Polsce i potrzebujesz wsparcia – dowiedz się na jakie świadczenia z pomocy społecznej możesz liczyć. Udzielaniem świadczeń pomocy społecznej zajmują się gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (GOPS lub MOPS) działające w każdej gminie i mieście w Polsce oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) działające w każdym powiecie.