< Logotyp error >

 Program

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczynamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.