Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż z dniem 10 września 2021r. rusza II termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem przygotowanej przez PFRON platformy internetowej: System Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.
    Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2021r.