UWAGA!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z epidemią wirusem COVID-19 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania –  wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w zakresie:

1.  Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2.  Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
3.  Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
4.  Przyjmowania skarg i wniosków;
5.  Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

Pod numerami telefonicznymi instytucji: 43 822 03 69 lub 501 690 614 można uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania jednostki.

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie Państwo jej załatwienie na później. Jeśli jednak sprawa jest pilna i wymaga złożenia stosownych dokumentów można to zrobić za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w takim przypadku przesyłki i listy pocztowe proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Plac Wójewódzki 3
98-200 Sieradz

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wójewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 03 69 lub 501690614

@:

www: pcprsieradz.pl/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci