Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie w Sieradzu informuje, że ulega zmianie adres poczty elektronicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu. W sprawach informacyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Zespół poza drogą telefoniczną kontaktować się można także za pomocą adresu: