W dniu 24 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. W Programie zaprezentowano konkretne metody przeciwdziałania przemocy domowej występującej w społeczności lokalnej, jaką tworzą na co dzień mieszkańcy Powiatu Sieradzkiego.

Cele i zadania przedstawione w Programie realizowane będą przez instytucje i podmioty funkcjonujące w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej m.in. policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji poząrządowych czy związków wyznaniowych w naszym powiecie.


Załączniki do pobrania w PDF:

 ICON_PDF.png

ICON_PDF.png

UCHWAŁA NR LXV/487/2023
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
W POWIECIE SIERADZKIM NA LATA 2023-2030