KAMPANIA SPOŁECZNA #ResponsibleTogether23
poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej

___

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 roku trwa europejska kampania społeczna poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponisbleTogether23.

Kampania jest realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Unii Europejskiej.

Powiat Sieradzki, za pośrednictwem Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku przyłączył się do tej akcji i będzie podejmował działania.

Kampania ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian zwiększenia świadomości i reformy polityki społecznej w walce z przemocą domową.

Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest zachęcanie do działań na rzecz zapobiegania przemocy domowej oraz pokazanie, że programy dla sprawców stanowią cenną, skuteczną i odpowiedzialną część reakcji na przemoc ze strony partnera.

Kampanię prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z partnerami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030.

W ramach kampanii zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Sieradzkiego do zapoznania się z materiałami przedstawionymi w formie elektronicznej na stronach Powiatu Sieradzkiego i FB tj. filmiki w języku polskim, broszury.


Inne działania prowadzone w ramach kampanii skierowane do instytucji i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Powiatu Sieradzkiego:

- 4 grudnia 2023 roku seminarium w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, w którym wezmą udział przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Sądu Rejonowego oraz organizacji pozarządowych dotyczące oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej, zaplanowanych do realizacji w powiecie sieradzkim.

- 8 grudnia 2023 roku Powiatowa konferencja pn. "Oblicza współczesnej przemocy domowej, która odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu i jest kierowana do pedagogów, wychowawców, psychologów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wszystkich osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy domowej.

Plakat Konferencja tb

W czasie trwania kampanii odbędzie się spotkanie/pogadanka specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej ze słuchaczami w radio, gdzie będzie poruszany przewodni temat kampanii.


Poniżej oferujemy dostęp do bezpłatnych materiałów przygotowanych do samodzielnego prowadzenia kampanii w formie elektronicznej.

===> Kampania społeczna #ResponsibleTogether’23 <===


Zachęcamy przesyłać je do swoich znajomych tak aby trafiły do jak największej liczby odbiorców.

A4 poster DROGA edited A5 12 page DROGA edited
A6 8 page brochure DROGA edited A6 Postcard DROGA 2 edited
A7 Sticker DROGA edited

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz


 Telefon     438220501 wew. 211, 438271807, 438224377

Mail     sekretariat@pcprsieradz.pl