W dniu 22 lutego każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.

W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw obchodzimy na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 12 lutego 2003 r. i ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Włączając się w niniejszą inicjatywę pragniemy poinformować, że przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem, w szczególności przemocą domową mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Plac Wojewodzki 3 w Sieradzu, II piętro, pokój 211 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30  osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 43 827 18 07 oraz 43 822 43 77 celem skorzystania z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego.


W Powiecie Sieradzkim informacji na temat praw osób pokrzywdzonych udzielają:

1. Sąd Okręgowy w Sieradzu
https://sieradz.so.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

2.Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
https://www.gov.pl/web/po-sieradz/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw2


Ponadto pomocy m.in. materialnej, psychologicznej i prawnej udziel:

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 123A, tel. 43 659 20 09
https://trampolinazdunskawola.com/osrodek-pomocy-sieradz/