Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zaprasza seniorów i osoby z niepełnosprawnościami na Spotkanie edukacyjno-warsztatowe "Zdrowe Żywienie".

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2024 r. godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu  (sala 113 I piętro).


Szczegóły na plakacie:

Spotkanie edukacyjno-warsztatowe "Zdrowe żywienie" dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.