Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu informują, że w dniu 11 września 2020 roku w godz. 10.00-13.00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w sali 113 odbyło się bezpłatne szkolenie dla rodziców i opiekunów – mieszkańców powiatu sieradzkiego pn. „Ogarnij dzieci w sieci. Praktycznie o zachowaniach ryzykownych w wirtualnym świecie". W szkoleniu wzięło udział 35 osób.


     Szkolenie prowadziła Katarzyna Kudyba – psycholog, pedagog, profilaktyk, medioznawca z Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator" w Krakowie.

    Spotkanie edukacyjne zorganizowano w ramach działań profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych oraz profilaktyki uzależnień, zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

1 2 3

F I L M > > >