ICON PDF

karta senior przod

ICON PDF    ICON PDF

ukraina flag

Specjalny materiał poradnikowy przygotowany przez UODO w języku polskim, ukraińskim i angielskim, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać. Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO. W związku z tym UODO uruchomił specjalny adres e-mail, pod którym obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, będą mogli uzyskać wszelkie informacje w tym zakresie – (aktywny w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00)

ukraina flag

Poradnik dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim i polskim wskazujący na podstawowe zasady bezpieczeństwa danych osobowych w sytuacji, gdy będą korzystali z usług bankowych, polskich numerów komórkowych czy portali aukcyjnych.

Посібник для громадян України та Польщі із зазначенням основних правил безпеки персональних даних під час 
користування банківськими послугами, польськими мобільними номерами чи сайтами аукціонів.