UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że PFRON zaplanował od 1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

     Wdrożona funkcjonalność uwzględnia udział Organizatorów turnusów, jako użytkowników systemu,
w pełnym procesie realizacji obsługi zadania. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem turnusu w odniesieniu do danej sprawy.

Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Wnioski można składać w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON:

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem:

 

Strona logowania do systemu Systemu Obsługi Wsparcia

 

Informacje związane z nową funkcjonalnością obsługi turnusów rehabilitacyjnych w SOW dostępne są pod adresem:

Portal informacyjny
Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON