ukraina flag

Specjalny materiał poradnikowy przygotowany przez UODO w języku polskim, ukraińskim i angielskim, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać. Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO. W związku z tym UODO uruchomił specjalny adres e-mail, pod którym obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, będą mogli uzyskać wszelkie informacje w tym zakresie – (aktywny w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00)

Спеціальний інструктивний матеріал, підготовлений UODO польською, українською та англійською мовами, що зближує вас біженців з України, права, на які вони мають право згідно з GDPR та пояснює, як користуватися цими правами. Люди, які залишаються на території Європейського Союзу вони можуть користуватися наданими їм правами GDPR. Тому Служба захисту персональних даних запустила спеціальну електронну адресу, за якою Громадяни України, які перебувають у Польщі, зможуть отримати будь-які інформація з цього приводу - (активний на будні з 8.00 до 16.00)

ICON PDF  ICON PDF

_________________________

RODOOgólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, OROD lub RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych / General Data Protection Regulation, або General Data Protection Regulation (GDPR) — регламент ЄС, що містить положення про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та положення про вільний потік персональних даних.