Powiatowe Centrum informuje o zmianie adresu skrzynki e-mailowej.

Nowy adres to

Dotychczasowy adres mailowy jest nadal aktywny, ale powoli będzie wyciszany.