Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, IV piętro (sekretariat-pokoj 410) lub przesłać pocztą na adres  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy lnformatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu" w terminie do dnia 6 maja 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

POSZUKUJE OSOBY

do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na podstawie Zarządzenia NR 8/2024 Starosty Sieradzkiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową pn. ,,Program Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż konkurs na wolne stanowisko informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

W terminie składania ofert na wolne stanowisko informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu nie wpłynęło żadne zgłoszenie od kandydata. Termin składania ofert minął 9 kwietnia 2024 roku.


ICON PDF

Informacja w sprawie nierozstrzygnięcia naboru
na wolne stanowisko informatyka
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sieradzu
(konkurs ogłoszony 25 marca 2024 r.)

 

 

Życzenia Wielkanoc 2024
Zyczenia Boże Narodzenie 2023