Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR w Sieradzu
(nabór prowadzony na podstawie art.13-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych)

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sięradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

określenie stanowiska:

Inspektor


Szczegóły w załączniku:

ICON PDF