Aneks Nr 1
do Regulaminu realizacji krótkookresowego całodobowego pobytu wytchnieniowego w placówce stacjonarnej
z dnia 9 lutego 2021 roku

Plik WORD

Plik PDF

Załącznik (~1MB) - wersja PDF

Załącznik (~12MB) - wersja DOC (Word)

Załącznik - harmonogram - CDR

Załącznik - harmonogram - usługi opiekuńcze