Pobierz plik PDF zajęcia socjoterapeutyczne

-- Plik PDF

Załącznik PDF

Załącznik WORD

Aneks Nr 1
do Regulaminu realizacji krótkookresowego całodobowego pobytu wytchnieniowego w placówce stacjonarnej
z dnia 9 lutego 2021 roku