Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

(aktualizacja 12.04.2024 r.)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

(Aktualizacja 29.02.2024 r.)