1. Komplet dokumentów - wniosek o ustalenie niepełnosprawności - dotyczy dzieci do 16-roku życia:

  1. Komplet dokumentów - wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności - dotyczy osób od 16-roku życia:

  1. Komplet dokumentów - wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień:

  1. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności:

  1. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osóby niepełnosprawnej lub placówki:

UWAGA!!! Proszę o zapoznanie się z informacją nt. zasad wydawania kart parkingowych od 29.09.2023 r.

  • Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący do 28 września 2023 r.

  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności: