PFRON

WNIOSKI I TERMINY ICH PRZYJMOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jako Realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podaje do wiadomości harmonogram naboru wniosków na rok 2017:

Moduł I - od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017r.
Moduł II
- I termin - od dnia 10.03.2017 r. do dnia 30.03.2017r.dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
- II termin - od dnia 04.09.2017 r. do dnia 10.10.2017r.dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

Realizator każdorazowo będzie przywracał terminy złożenia wniosków pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację, bez konieczności udokumentowania przyczyny uchybienia terminom.

Z aktualną treścią programu, w tym warunkami uczestnictwa w programie, zasadami weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania, obowiązującymi w trakcie realizacji programu w 2017r. w powiecie sieradzkim można zapoznać się korzystając z zakładki Aktywny samorząd na stronie PCPR Sieradz oraz ze strony PFRON.

Aktualne druki wniosków obowiązujące w bieżącym roku są dostępne w zakładce – dokumenty do pobrania