PFRON_Logo.png

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W broszurze można znaleźć przydatne porady dotyczące m.in. zasad ubiegania się o wsparcie ze środków PFRON oraz warunki udzielania dofinansowań.

Ponadto z informatora można dowiedzieć się, czym są Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działające przy oddziałach PFRON, jakie świadczą usługi i kto może z ich skorzystać.

Z najnowszą wersją informatora można zapoznać się tutaj.

Do ściągnięcia także informator bezpośrednio z naszej strony w formacie pdf.

ICON PDF