Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” : „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta”. Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

W przypadku programu "Mieszkanie dla Absolwenta" będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku programu "Dostępne mieszkanie" cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania. 

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON. 

Więcej informacji (m.in. treść programu, zasady jego finansowania) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl w zakładce: o Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie oraz pod numerem telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 43/827-18-07.