w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia wzorów wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON ...

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w zakresie rehabilitacji społecznej.

1. Zarządzenie

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2