WAŻNA INFORMACJA ! 

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2024.

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w załączniku:

ICON PDF


Odnośnik do pobrania wniosków: WNIOSKI DO POBRANIA