Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przypomina, że z dniem 31 marca 2022 roku upływa termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl
Szczegółowe informacje na temat ww. programu dostępne są na stronie internetowej PFRON - adres internetowy: www.pfron.org.pl pod hasłem programy i zadania PFRON oraz na stronie PCPR w Sieradzu - adres internetowy: www.pcprsieradz.pl w zakładce „Aktywny samorząd”. Aktualne druki wniosków obowiązujące w bieżącym roku są dostępne w zakładce – dokumenty do pobrania – Aktywny samorząd
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie.

ICON PDF