Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje,że w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które majązostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43/ 827-18-07.

Informacja

Czytaj więcej ...

Załącznik

 pfron org

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 maja 2020 roku, następuje czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa łódzkiego, w terminie od dnia 11 maja 2020r. do dnia 24maja 2020r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego

b) dziennych domach i klubach seniora

c) środowiskowych domach samopomocy

d) warsztatach terapii zajęciowej

--------------------------------------

>>> Decyzja