Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania powiatu sieradzkiego z zakresu pomocy społecznej. Zostało utworzone 1 stycznia 1999 r. Od 1 lipca 2003 r. dyrektorem PCPR w Sieradzu jest pani Krystyna Marcińczak.

Podmiotami, do których kierowana jet oferta świadczeń PCPR są osoby z terenu powiatu sieradzkiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niepełnosprawności, braku odpowiedniego wsparcia we własnym środowisku a także innych przyczyn osobistych lub rodzinnych.