UWAGA!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z epidemią wirusem COVID-19 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych o ograniczenie wizyt w Zespole do niezbędnego minimum celem załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem uzyskania szczegółowych informacji na temat funkcjonowania jednostki oraz ustalenia, czy kontakt osobisty celem załatwienia powyższych spraw przez poszczególne osoby jest konieczny.

Część spraw można załatwić za pośrednictwem poczty, w takim przypadku przesyłki i listy pocztowe proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Plac Wójewódzki 3
98-200 Sieradz

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie Państwo jej załatwienie na później. Jeśli jednak sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69  celem omówienia szczegółów ewentualnej wizyty.

Uwaga!

W siedzibie Zespołu wprowadzone zostają ograniczenia w dostępie do pomieszczeń. Z dostępu dla osób zainteresowanych wyłączona zostaje poczekalnia oraz sekretariat. Obsługa odbywa się poprzez drzwi wejściowe do siedziby. Proszę o stosowanie się do poleceń pracowników obsługi Zespołu dotyczących procesu Państwa obsługi oraz informacji podanych na stronach Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, apeluję do Państwa o rozwagę w kontaktach z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w celu minimalizacji ryzyka mogącego powstać zarówno dla Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Zespołu.

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wójewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 03 69

@:

www: pcprsieradz.pl/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci