UWAGA!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z kolejną falą epidemii wirusa COVID-19 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu ponownie zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych o ograniczenie wizyt w Zespole do niezbędnego minimum celem załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji dotyczącej funkcjonowania jednostki oraz ustalenia, czy kontakt osobisty celem załatwienia powyższych spraw przez poszczególne osoby jest konieczny.

Większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w takim przypadku przesyłki i listy pocztowe proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie Państwo jej załatwienie na później. Jeśli jednak sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem upewnienia się, czy wizyta w jednostce będzie możliwa i w jaki sposób będzie można ją zrealizować.

Uwaga!

W siedzibie Zespołu wprowadzone zostały ograniczenia w dostępie do pomieszczeń. Z dostępu dla osób zainteresowanych wyłączona została poczekalnia oraz sekretariat. Obsługa odbywa się przy stanowisku obsługi zaraz za drzwiami wejściowymi. Jednostka wyposażona została w środki ochrony osobistej. Proszę o stosowanie się do poleceń pracowników obsługi Zespołu dotyczących procesu Państwa obsługi oraz komunikatów podawanych na stronach Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, apeluję do Państwa o szczególną rozwagę w kontaktach z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu. Tylko w ten sposób możemy zminimalizować ryzyko zakażenia się zarówno Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Zespołu oraz możemy przez świadome działanie i odpowiedzialność minimalizować szerzenie się epidemii.

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 822 03 69

@: pzon.sieradz@gmail.com

www: https://pcprsieradz.pl/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci