Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosporawności w Sieradzu informuje, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) wprowadzające rozwiązania prawne umożliwiające osobom niepełnosprawnym złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej oraz jej odbioru bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym zmianie uległ wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, który w obecnej formie obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Nowy formularz można pobrać z poniższego odnośnika lub skorzystać z zakładki druki do pobrania.

Pobierz wniosek w formacie PDF.