1j

Zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zorganizowało szereg spotkań profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Sieradzkiego.

 

Spotkania dotyczyły profilaktyki zachowań przemocowych w środowisku szkolnym i domowym. W trakcie zajęć edukacyjno – profilaktycznych poruszano zagadnienia dotyczące przemocy domowej, cyberprzemocy - hejtu oraz uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Młodzież szkolna dowiedziała się, gdzie można udać się po pomoc w sytuacji doświadczania przemocy lub bycia jej świadkiem. Uczniowie zostali pouczeni również o grożącej odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów karalnych związanych z przemocą domową i rówieśniczą.

Zajęcia prowadził Zbigniew Berliński – pedagog PCPR w Sieradzu.


2j

W tych placówkach byliśmy:

  • Dnia 16.01.2024r. Szkoła Podstawowa im. Tomasza Masteja w Chojnem.

  • Dnia 19.02. 2024r. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Tańskiego w Sieradzu.

  • Dnia 20.02. 2024r. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Tańskiego w Sieradzu.

  • Dnia 28.02. 2024r. Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie.

  • Dnia 29.02. 2024r. Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie.

  • Dnia 14.03.2024r. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach.

  • Dnia 19.03.2024r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu.


Nie spoczywamy na laurach, kolejne miesiące przed nami, odwiedzimy następne placówki oświatowe w naszym powiecie.