seminarium

_____W dniu 4 grudnia 2023 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyło się seminarium pn. „Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej”, w którym wzięli udział przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych z powiatu sieradzkiego, Policji, Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz organizacji pozarządowych.


Spotkanie służb i podmiotów zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni!  We are#ResponsibleTogether23 ukierunkowanej na propagowanie kompleksowego podejścia do pracy ze sprawcami przemocy.


Podczas seminarium wystąpili prelegenci – Pani Agnieszka Jasianek- Dobras dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu, pedagog specjalny, psychoterapeuta, która wygłosiła pogadankę pt. „Prze(moc) zabiera MOC”, w której przybliżyła charakterystykę ofiar i sprawców przemocy domowej, schemat działania sprawców, skutki przemocy wobec osób jej doświadczających, w tym dzieci oraz Zbigniew Berliński – pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, który mówił o oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy domowej.


PAMIĘTAJ!


Przemoc w związkach to problem społeczny
. Możemy ją powstrzymać tylko wtedy, gdy wszyscy pracujemy nad rozwiązaniem.

Jeśli masz stały kontakt ze sprawcami przemocy w swoim miejscu pracy, masz szansę interweniować i rozpocząć proces zmiany.


Doświadczanie przemocy domowej znacząco oddziałuje dla dzieci
.

Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń lękowych, depresji, nadużywania substancji i tym podobnych. Praca z ojcami i motywowanie ich do zmiany zachowania znacząco poprawi sytuację ich dzieci.


Agresywne zachowanie to wybór!

Jeśli sprawcy przemocy chcą pomocy i otrzymają odpowiednie wsparcie to mogą zmienić szkodliwe wzorce i zachowania. Czasami wystarczy po prostu zaproponować rozmowę, aby zapoczątkować proces zmiany.

Jeśli istnieje wystarczająca motywacja i zaangażowanie w proces zmiany, następnym krokiem jest skierowanie mężczyzny do specjalistycznego programu dla sprawców przemocy.


Kiedy twój partner:

  • Wykazuje nadmiernie zazdrosne zachowanie i kontrolę nad partnerką, która „zawsze musi mu mówić, gdzie jest”
  • Ma seksistowskie lub mizoginistyczne podejście lub wygłasza seksistowskie lub mizoginistyczne uwagi
  • Zawsze towarzyszy partnerce, nawet podczas rutynowych wizyt i nalega, aby być obecnym na spotkaniach (a jego partnerka jest zawiedziona lub spieszy się, by ją zakończyć)
  • Mówi za swoją partnerkę, przerywa jej lub ją poprawia, nie pozwala jej mówić, dyskredytuje lub deprecjonuje ją i próbuje podejmować decyzje w jej imieniu
  • Usprawiedliwia lub minimalizuje obrażenia partnerki lub jej stany psychiczne, które mogą być wynikiem przemocy
  • Obwinia partnerkę za swoje problemy
  • Ma trudności w radzeniu sobie z lękiem i stresem, ma wahania nastroju i/lub podnosi głos
  • Pokazuje dwie pozornie przeciwstawne postawy: milczący, broni się, odmawia odpowiedzi na pytania lub jest gadatliwy, czasami nietaktowny, nadmiernie uległy, uprzejmy i uśmiechnięty, zwłaszcza podczas rozmów z partnerką.


Ty także możesz być ofiarą przemocy domowej.

Dowiedz się więcej jak zapobiegać przemocy domowej i dołącz do wspólnej kampanii społecznej  #ResponisbleTogether’23.


Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3 tel. 43 827 18 907 lub 43 822 43 77 albo skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej lub inną wyspecjalizowaną organizacją pozarządową lub instytucją.

Kampania społeczna #ResponisbleTogether’23 jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.


Link do strony: https://stowarzyszeniedroga.com.pl/kampania-spoleczna-responsibletogether23/


 

warsztat 5 warsztat 2
warsztat 3 warsztat 4
warsztat 7 warsztat 8

banner1 banner2
banner3 banner4