Powiatowa Konferencja pn. „Oblicza współczesnej przemocy domowej”
zakończenie kampani społecznej Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23


_____W dniu 8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się Powiatowa Konferencja pn. „Oblicza współczesnej przemocy domowej”, która zgromadziła ponad 50 przedstawicieli placówek oświatowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, Policji, Sądu Rejonowego w Sieradzu i służby więziennej.

Spotkanie służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej było ostatnim elementem trwającej do 10 grudnia br. kampanii społecznej Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23, do której Powiat Sieradzki przystąpił za pośrednictwem stowarzyszenia „Droga” w Olsztynku.


W trakcie konferencji omówiono m. in. skalę występowania zjawiska przemocy domowej w powiecie sieradzkim oraz współczesne uwarunkowania i formy agresywne występujące w przestrzeni domowej wynikające ze zmian społecznych, a także modele domów oraz więzi jakie obecnie tworzymy w rodzinach, ponadto jak pracować z rodzicem ze skłonnością do zachowań agresywnych.

Kampania społeczna Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23 wpisała się w działania zaplanowane do realizacji i ujęte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030.

Głównym założeniem kampanii było przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez upowszechnianie programów terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.

Głównym organizatorem akcji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu wraz z partnerami: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sieradzu oraz Komendą Powiatową Policji w Sieradzu.


 

Konferencja 5 Konferencja 6
Konferencja 7 Pani Małgosia
Policja 2 Policja 3
Policja 8

5 kwestii do zapamiętania: zakończenie kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23

banner1 banner2
banner3 banner4
banner5 banner6

Banner kontakt PCPR

Kampania #ResponisbleTogether’23 została zrealizowana przez europejską sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Europy: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska) przy wsparciu finansowym UE