seminarium

_____W dniu 4 grudnia 2023 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyło się seminarium pn. „Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej”, w którym wzięli udział przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych z powiatu sieradzkiego, Policji, Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz organizacji pozarządowych.


Spotkanie służb i podmiotów zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni!  We are#ResponsibleTogether23 ukierunkowanej na propagowanie kompleksowego podejścia do pracy ze sprawcami przemocy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zaprasza na Powiatową Konferencję pn. "Oblicza współczesnej przemocy domowej", która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w załączonych informacjach:

Zaproszenie konferencja tb Plakat Konferencja tb

 

KAMPANIA SPOŁECZNA #ResponsibleTogether23
poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej

___

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 roku trwa europejska kampania społeczna poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponisbleTogether23.

Kampania jest realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Unii Europejskiej.

Powiat Sieradzki, za pośrednictwem Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku przyłączył się do tej akcji i będzie podejmował działania.

Kampania ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian zwiększenia świadomości i reformy polityki społecznej w walce z przemocą domową.

Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest zachęcanie do działań na rzecz zapobiegania przemocy domowej oraz pokazanie, że programy dla sprawców stanowią cenną, skuteczną i odpowiedzialną część reakcji na przemoc ze strony partnera.

Szanowni Państwo!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że planowana w dniu 20.10.2023 roku Powiatowa Konferencja Metodyczna pod nazwą "Oblicza współczesnej Agresji Domowej - Zjawisko, Uwarunkowania, Profilaktyka" nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Po ustaleniu kolejnego terminu konferencji będziemy Państwa informować.

 

Załączniki do pobrania w PDF:

 

 ICON_PDF.png

Informacja

W dniu 24 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. W Programie zaprezentowano konkretne metody przeciwdziałania przemocy domowej występującej w społeczności lokalnej, jaką tworzą na co dzień mieszkańcy Powiatu Sieradzkiego.

Cele i zadania przedstawione w Programie realizowane będą przez instytucje i podmioty funkcjonujące w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej m.in. policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji poząrządowych czy związków wyznaniowych w naszym powiecie.


Załączniki do pobrania w PDF:

 ICON_PDF.png

ICON_PDF.png

UCHWAŁA NR LXV/487/2023
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
W POWIECIE SIERADZKIM NA LATA 2023-2030