INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO

AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU
stan na dzień 30 stycznia 2024r.


Szczegóły w załączniku:
 INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO - AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU - stan na dzień 30 stycznia 2024 roku

W dniu 15 lutego 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tzw. „Ustawa Kamilka”. Dzięki zmianom przepisów prawnych będzie można skuteczniej reagować na przypadki stosowania przemocy i zaniedbania dzieci.

Należy pamiętać, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i ochrona ich przed krzywdzeniem jest podstawowym obowiązkiem rodziców i opiekunów.

UWAGA!

Jeżeli jesteś świadkiem lub dowiedziałeś się o stosowaniu przemocy wobec dziecka, interweniuj, nie bój się przyjść lub zadzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu lub do najbliższego ośrodka pomocy społecznej na terenie swojego miasta/gminy i zgłoś zdarzenie.

Twoja reakcja na krzywdzenie dziecka uchroni je przed poważnymi konsekwencjami utraty zdrowia, a nawet życia. To również Twoja odpowiedzialność.

WAŻNE TELEFONY

  • Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 211 telefon 43 827 18 07 lub 43 822 43 77, w godz. 8:00 – 15:30.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka telefon 800 12 12 12 jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
    Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia telefon 800 120 002 czynny całodobowo.

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”, który zawiera informacje o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doświadczenia przemocy domowej.

_____Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami i rozpowszechnienie informacji o dostępności Informatora na stronie PCPR w Sieradzu wśród bliskich, znajomych, sąsiadów etc.


Informator „Plan awaryjny”
plan awaryjny

Informujemy, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opracowała raport pn. "Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce w 2023". Tegoroczna edycja przedsięwzięcia zrealizowana została na reprezentatywnej próbie ponad 2 tysięcy uczniów w wieku 11-17 lat.

Poniżej podajemy link do strony, gdzie mogą Państwo zapoznać się z wynikami badań.

Pobierz Raport Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce w 2023

 

 

Powiatowa Konferencja pn. „Oblicza współczesnej przemocy domowej”
zakończenie kampani społecznej Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23


_____W dniu 8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się Powiatowa Konferencja pn. „Oblicza współczesnej przemocy domowej”, która zgromadziła ponad 50 przedstawicieli placówek oświatowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, Policji, Sądu Rejonowego w Sieradzu i służby więziennej.

Spotkanie służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej było ostatnim elementem trwającej do 10 grudnia br. kampanii społecznej Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23, do której Powiat Sieradzki przystąpił za pośrednictwem stowarzyszenia „Droga” w Olsztynku.


W trakcie konferencji omówiono m. in. skalę występowania zjawiska przemocy domowej w powiecie sieradzkim oraz współczesne uwarunkowania i formy agresywne występujące w przestrzeni domowej wynikające ze zmian społecznych, a także modele domów oraz więzi jakie obecnie tworzymy w rodzinach, ponadto jak pracować z rodzicem ze skłonnością do zachowań agresywnych.